Panna nebo orel

Vyhozená mince do vzduchu rotuje, na vrcholu se zastaví a padá dolů. Je zachycena do ruky a položena. Co ukrývá za obraz? Bude tam panna nebo orel? Jak jen dopadne osud vložený do mince. Ruka, která ji ve vzduchu zachytila, odkrývá minci a objevuje se…. Tak to už záleží na tom, co dopadlo.


Mince

Jsou vyráběné na státní zakázku a mají přesně stanovené složení, hmotnost, tvar, velikost, nápis a obraz. V dnešní době jsou mince většinou ražené. V minulosti se vyráběly lité.

Mají dvě strany:
1.       Přední strana – jmenuje se líc (avers). Obvykle zde najdete vyraženou nominální hodnotu té dané mince. Hovorově se této straně říká také panna – pravděpodobně od té doby, kdy první československá korunová mince měla na líci vyobrazenou klečící ženu. Vyjadřovala pracující ženu, která sází lípu. Někdo tuto stranu nazývá hlavou a to je možné, že název vznikl podle toho, že mince zde za dob Rakouska-Uherska měla vyraženou hlavu císaře.
2.       Zadní strana  – jmenuje se rub (revers). Na této zadní straně se uvádí, kdo tuto minci vydal, takže ve většině případů je zde znak panovníka nebo státu. U českých mincí je to místo, kde nalézáme státní znak a to je český lev. Za dob Rakouska-Uherska se na mincích objevovala habsburská orlice, odkud je možné, že pochází orel jako označení druhé strany mince.


Bankovky

Jsou podstatně mladší, než mince. Jejich prvotní záznam o vzniku byl roku 650 v Číně.  Je pravděpodobné, že začaly vznikat na základě toho, že zlato bylo těžké a snadno se opotřebovávalo. Bylo snazší používat papírové směnky a s těmi se poté obchodovalo.

Marie Terezie na konci své vlády zažila první bankovky, vydané na státní náklady k 1. lednu 1800. Od té doby se mnohokráte jejich vzhled změnil. Vznikaly různé problémy, kvůli kterým byl vytvořen monopol na vydávání bankovek. Ten byl svěřený centrální bance. V České republice smí bankovky vydávat pouze Česká národní banka.

Mýval, jako společník do bytu?

Právě jste se nastěhovali do nového, krásného bytu a přemýšlíte, nad koupí nějakého nového člena rodiny? Na výběr máte z mnoha zvířat. Mezi nejčastěji pořizované patří kočka, pes, morče, králík, křeček nebo třeba rybičky. Slyšeli jste už ale někdy o mývalovi jako o společníkovi do bytu? Pokud ne, pojďme si spolu toto zvířátko přiblížit a zhodnotit všechny úskalí života s ním.

mýval s rukou člověka

Mýval severní (nebo také medvídek mýval), je savec, pocházející ze Severní Ameriky. Obvykle se dorůstá čtyřicet až sedmdesát centimetrů (záleží na pohlaví a genetické predispozici) a váží od tři a půl do devíti kilo. Je typický svoji hustou šedou srstí. Ocas mívá s černými pruhy. Dalším typickým vzhledovým rysem jsou černé kruhy kolem očí. Celkově budí dojem malého, roztomilého zvířátka. Toto zvíře má i svoji specifickou povahu. Zcela bez pochyby můžeme prohlásit, že se jedná o tvrdohlavé, zvídavé a velice vychytralé zvíře.  Nicméně je nutné mít na paměti, že se stále jedná o šelmu. Je tedy opravdu vhodná do bytu?
mýval v lese

Pokud se rozhodneme chovat mývaly, je zapotřebí mít neustále na paměti všechny jeho povahové rysy. Musíme podotknout, že ačkoliv se jedná o trend poslední doby, mýval opravdu není vhodné zvíře do bytu. Pokud si jej pořídíte již jako mládě, může se zdát, že vše bude v pořádku a stane se dalším členem rodiny. Bohužel během dospívání téměř vždy zvlčí. Jedná se o zvíře, které se nedrží na zemi (například jako pes), ale šplhá, kde může. Ve chvílích nudy svou zvídavost uplatňuje devastováním vašeho nábytku (trhání záclon, rozebírání televize na součástky a podobně). Jakmile jej budete chtít opět zavřít do klece, spustíte nelítostný boj, ve kterém můžete přijít k mnohým zraněním.

Pokud tedy nemáte možnost postavit mývalovi velkou voliéru na zahradě, raději si vyberte jiného domácího mazlíčka. Mohli byste tohoto výběru hořce litovat. Mnohá zvířata musela být již utracena, neboť jeho majitelé si neuvědomovali všechny rizika a viděli v mývalovi pouze to roztomilé zvířátko.

Pořiďte si kvalitní písek

Vlastnictví bazénu nabízí člověku nejednu přednost, ale bohužel i nejednu starost. Člověk se tu může dejme tomu osvěžovat za teplých dní, může se tu smočit i vyřádit dosyta, může tu (v případě, že jde o bazén vlastní) setrvávat dnem i nocí, sám či s přáteli. A je celá řada dalších příjemných činností, jež lze provozovat právě jenom díky bazénu.
krásný bazén
Ovšem aby byl pobyt v takové nádrži a jejím okolí příjemný, musí být zde napuštěná voda dokonale čistá. To aby se do ní dalo vstoupit bez obav, že tu koupající se něco chytí, aby bylo vstoupení do takové vody potěšením.
Má-li pak být taková voda čistá, je nezbytně zapotřebí se o to zasadit. Nikomu se tato nevyčistí sama od sebe. Právě naopak – jestli voda ve venkovním  bazénu něco umí, pak se kazit přičiněním spadu z okolí a dalších nečistot, respektive činností mikroorganismů a řas.
K tomu, aby byla voda stále čistá, byl vynalezen nejeden pomocník. Nejedno zařízení dnes prokazuje člověku dobré služby tím, že se stará o čištění bazénové vody.
Máme tu třeba nejeden typ filtrace, jež nesmí u žádného bazénu chybět. Protože právě toto zařízení vychytává plovoucí špínu a tím k dosažení čistoty významně napomáhá. Ovšem má-li tomu tak stoprocentně být, nestačí jenom pořízení si samotné filtrace, ale je třeba také vsadit na dokonalý písek do pískové filtrace https://eshop.techneco.eu/Pisek-do-piskovych-filtru. Právě písek je tu totiž filtrem, jímž je proháněna voda z bazénu a na němž ulpívá to, co v ní nemá co pohledávat.
palmy nad bazénem
Jak má tento písek vypadat?
1)     V první řadě musí mít zrna takové velikosti, jakou udává výrobce té které filtrace. To aby byly mezi zrny optimální kanálky, jimiž voda protéká.
2)     Dále musí mít tento písek na zrnech ostré hrany. Na těch se totiž právě nečistoty zachycují. Je-li písek používáním ohlazen, přestává tuto funkci plnit a je třeba ho vyměnit.
3)     A nesmí se rozhodně zapomínat na to, že je třeba tento písek během používání občas proplachovat, aby se nečistoty, jež jsou v něm zachyceny, odstranily.
Jenom pak je totiž naděje na čistou bazénovou vodu. Jenom když je v pořádku jen zdánlivě banální písek.

Sociologie

Ano, jedná se o sociologii, která se označuje jako věda o moderních společnostech, zabývá se jejich vznikem, zkoumá, jaká je jejich vnitřní struktura a proměny. Součástí je i výzkum sociálních subsystémů v dané společnosti, a to politických, ekonomických i kulturních. 

student a kniha

Počátky sociologie

 

Sociologie, tedy věda o společnosti, má svoje počátky v období vzniku moderní společnosti, označované jako kapitalistická, která vzniká v 19. století. Její vznik je spojen se jmény jako je například Claude Henry Saint-Simon (1760-1825), který za hybné síly ve společnosti považoval morálku a vědecké bádání. August Comte (1789-1857) zase zavedl název sociologie, vymezil její předměty, společenské jevy a za cíl stanovil zákony vývoje společnosti.

 hodně lidí

Význam sociologie

Otázkou je, zda nachází sociologie neustále uplatnění v současném světě. Dá se říct, že ano. Sociologové jsou využívání na konkrétní sociální, tedy společenské problémy. Je zde potřeba praktických řešení a k tomu pomáhá právě sociologický výzkum, ať už se jedná o oblast sociální patologie (drogy, nezaměstnanost), soužití ras a konflikty v této oblasti. K tomuto výzkumu je například využívaná forma dotazníkového šetření, se kterým jsme se již asi všichni setkali. Ale sociologie řeší také ožehavé otázky dneška, problematiku migrantů a jejich adaptace ve společnosti. Sociologové se nepodílejí jen na řešení sociálních problémů, ale zjišťují i pomocí průzkumu trhu představy a požadavky nás, tedy spotřebitelů, a také se zabývají vlivem reklamy na naše rozhodování.
skupina lidí
Taktéž poskytují služby politickým stranám a to například na základě průzkumu veřejného mínění. Pokud shrneme tento vědní a společensky zajímavý obor, tak předmětem je zde prostředí člověka, kde žije, jeho činnosti a společenství. Sociologie je velmi široký obor, který se neustále rozvíjí, snaží se odpovídat na otázky v dané společnosti, jako je problematika věkových skupin, politických institucí, populačních problémů. Zasahuje do mnoha dalších vědních oborů, jako je politologie, etnologie, psychologie, ale také ekonomika.

Nečekaný finanční problém

Už jako malou mě doma naučili hospodařit. A i když jsem vyrostla, vždy se vyplácelo dodržovat elementární zásady. Tedy vzít to, co člověk získal, tedy vydělal, a učinit s tím následující.
–          Dát si z toho na zvláštní hromádku peníze, které bude třeba zaplatit za nájem. Protože když člověk bydlí, musí za služby, které jsou s tím spojené, platit, aby mohl i nadále bydlet a neskončil třeba pod mostem. Nebo v horším případě v ubytovně ve vyloučené lokalitě.
–          Pak si dát stranou peníze na jídlo. Protože jíst se musí, i kdyby si člověk musel odepřít něco jiného a příjemného.
–          Nato vydělit nějaké ty peníze na oblečení. Protože člověk nemůže nikde chodit nahý, a to ani v případě žen, u kterých by to nejeden chlípný chlap ocenil.
svazky dolarů
–          Je třeba extra hromádky peněz na výdaje související s dopravou do práce. Protože kdyby se do ní člověk nedostal, nevydělal by si a za měsíc by neměl z čeho dělat podobné hromádky.
–          Pak je tu ještě několik dalších hromádek, které je třeba mít, aby se vyrovnaly účty za další nezbytnosti, které nesmíme opomenout.
–          A nakonec přijde vhod mít i aspoň maličkou hromádku peněz pro strýčka Příhodu, jak se říká. Protože jeden nikdy neví, co se může stát.
Dlouho jsem si myslela, že pokud si člověk počíná takhle, nemůže pochybit. Aspoň tedy pokud má dost peněz k vytvoření podobných nezbytných hromádek. Že takhle je to správné.
kreditky v kapse
Ale dnes už si to skoro nemyslím. Protože by to sice fungovalo, to ale jedině tehdy, když člověk nemá nedůvtipného životního partnera.
Což se mi nečekaně stalo osudným. Když jsem takhle jednoho dne byla přistižena právě při dělení výplaty na takové hromádky.
Protože se ten můj zajímal, podíval se, co a jak s penězi provádím, a pak!
Teď je rozvod na spadnutí. A to proto, že si všiml i té poslední hromádky. A obvinil mě z nevěry.
Protože zkuste někomu takovému vysvětlovat, že se mu za zády neslejzám s nějakým hodným strýčkem! S jakýmsi milencem jménem Příhoda.

Nepřestávejte se mít rádi

Jsou mezi námi lidé, kteří si myslí, že mít se rád je něco nepatřičného, ba přímo sobeckého. Nejdříve přece musejí mít rádi všechny okolo sebe a vyjadřovat jim náklonnost, být na ně hodní, vycházet jim vstříc a pomáhat ze všech sil. Jen nevyvolávat hádky a rozepře. To raději se vším souhlasit, aby pak na sebe slyšeli ódy, jací že jsou skvělí kamarádi.
Omyl. Jste skvělí jen do té doby, než začnete druhým vadit. Než se někdy neudržíte a pěkně od plic jim řeknete, co si o nich myslíte. Než odmítnete někomu půjčit peníze, než – sic s těžkostí vám vlastní, nezůstanete v zaměstnání přesčas. Než než než …
klíč k srdci
Proto – nebuďte hodní, buďte sví! A začněte se už konečně mít rádi. Vás přece nemusí mít každý rád, vy nemusíte vycházet za každou cenu kdekomu vstříc, vy nemusíte být hodní! Chovejte se přirozeně, začněte se projevovat, dávejte o sobě už konečně vědět. Nebuďte ta šedá myška na konci řady. Jasné, že se nestanete hned orlem, za kterým všichni letí. Stačí když se trochu zvednete ze země, a to do té výše, aby po vás druzí už nešlapali. A nedupali vám na krk, neprocházeli se po vaší duši.
To bude chtít ale odvahu. Jen odvážný může být šťastný. Po šedé myšce nikdo za pár let ani nevzdechne, ale po orlovi zůstane stopa na nebi. K orlovi se vzhlíží. Na myšku se jen pohlíží a někdy i s opovržením.
A proto: Odhoďte zbytečnou skromnost a přestaňte se rozdávat druhým. Začněte s láskou opečovávat sami sebe, vaše tělo, vaše srdce. Uvědomte si, že jsme všichni na svět přišli nazí. Porodem jsme se nezačali lišit, až naším chováním. Podepsala se na nás výchova našich rodičů.
Jsou rodiče přísní, nedůslední, milující, opatrující, volnomyšlenkářští anebo rodiče i nejsou. A to je všechno vklad do našeho života. Nemůžeme si pořád stěžovat, že jsme „to“ a „ono“ od našich rodičů nedostali. Že se proto neumíme mít rádi, neumíme komunikovat, neumíme se prosazovat mezi druhými.
ruce vytváří obraz srdce, láska
Už jste dospělí. Vezměte život do svých rukou. A nezapomeňte si toho malého nešťastného človíčka uvnitř vás alespoň občas pochovat a pochválit. Hned jemu i vám bude lépe.

Nejúspěšnější společnosti světa

Vezměte si například společnost Apple. Tato společnost byla doslova založena v garáži. Počátky se datují do 70. let 20. století. Stala se první společností, jejíž hodnota přesáhla miliardu dolarů. A co takový Amazon? Jako malé internetové knihkupectví začalo na internetu podnikat v roce 1994 a dnes je celosvětovou jedničkou.
Společnosti, které v dnešní době mají obrovský, ne-li většinový, podíl na trhu začínali ve skromných poměrech. Dnes se mohou pyšnit miliardovými zisky. A to všechno dosáhli jen prostřednictvím využité příležitosti a obrovské vize.
Vyhledávač Google
Amazon Inc.
Jak již bylo zmíněno výše, původně se společnost zabývala čistě prodejem knih. Dnes je společnost jednou z tzv. velké čtyřky technologických společností spolu s Apple, Google a Facebooku. Zakladatelem Amazon Inc. je Jeff Bezos, který byl dokonce roku 2018 oficiálně korunován jako nejbohatší podnikatel na světě s čistou hodnotou majetku 150 miliard USD.  Amazon celkově zabírá více než 40 % všech online prodejů v USA každý rok. Společnost se v průběhu let přizpůsobila trhu a rozšířila svou působnost i do dalších oblastí. Mezi poslední je dokonce i filmový průmysl.
Počítač McBook
Apple Inc.
Původně byla společnost Apple ryze počítačovou společností, která postupem času vyvinula i vlastní software. Nadále rozšiřovala své portfolio na poli spotřební elektroniky. Výrazně se do historie elektroniky zapsal hudební přehrávač iPod, který společnost představila v roce 2001. Největší úspěch ovšem společnost slaví s mobilním telefonem iPhone, který přišel na trh v roce 2007 a bleskově se stal nejpopulárnějším a nejprodávanějším mobilním telefonem. iPhone se stal tak oblíbeným, že dokonce začal definovat trh mobilních telefonů.
Růst společnosti
Google
Kdo nezná „vygugluj si to“ jako by ani nežil. Společnost Google je pojem, který je známý skoro po celém světě. Je to nejnavštěvovanější web na světě a jednička ve vyhledávačích. Společnost kromě vyhledávání poskytuje řadu dalších služeb jako je reklama, online dokumentace, mapy. Součástí společnosti Google je i YouTube. Stejně jako u jiných úspěšných společností, i Google se zaměřil na diverzifikaci trhu, ale soustředil se hlavně na související obory internetových služeb.

Diplomaticky nebo s citem?

Každý člověk je jiný a ve stejných situacích reaguje různými způsoby, někdo hodně emotivně, jiný zase s rozvahou a rozmyslem, prostě co člověk, to originál. Plné emocí a citů jsou především ženy, a pokud se dostanou do stavu citového vypětí, pak je každá rada, jak s nimi jednat, dobrá.

Každý muž, který má svou drahou polovičku, ví, že není jednoduché s ní vždy vyjít a její reakce se nedají snad nikdy předvídat. Mnozí pánové si po kratší či delší době společného soužití nepřejí nic jiného, než nějaký osvědčený návod, jak na tu svou. Takový bohužel neexistuje.
pohlazení ruky

Pánové tvorstva jsou fyzicky i psychicky jinak stavění a citově jsou daleko odolnější, dost často tedy dojde k tomu, že si právě jejich přístup, i když to nemyslí nijak špatně, právě naopak, žena vyloží po svém. A průšvih je tady.
muž a žena při hádce

Někdy je spíše méně více, snažit se nepříjemnost omlouvat pořád dokola spíše vyvolá pocit nevole než dobře míněné omluvy a vysvětlení. Prostě a jednoduše dejte možnost vyjádřit, co ženu trápí, a nebojte se říct, že na ní vidíte, že má problém, i když z vašeho pohledu se může zdát banální, nijak to najevo nedávejte. Pláč berte jako součást toho všeho, prostě k ženám patří, jsou to „slzavá údolí“.  A tak poskytněte pouze to jediné, čím nic nezkazíte, nabídněte kapesníček. Slova povzbuzení, to je to pravé, čím určitě ukážete, že vám není lhostejné, čím si právě prochází. Ticho a nereagování je to nejhorší, co byste ve vypjatém okamžiku mohli udělat, někdy stačí jenom málo a nemusí to být slova, pokud vás vhodná nenapadají, třeba obyčejné pohlazení nebo pohled z očí do očí udělají svoje. Situaci nezlehčujte a nesnažte se ji zhodnotit po svém. Pravdou je, že nic se nejí tak horké, jako se to uvaří. Druhý den se situace vám oběma může jevit zcela jinak než v první chvíli.

A většinou jen dobře míněná slova, a nemusí to být žádný proslov, žena ocení víc, než kdybyste jí snesli modré z nebe.

Cesta po světě pokémonů

S třetí generací her se pokémoni přesunuli na Game Boy advance. To umožnilo lepší grafiku a také nové mechaniky, o kterých si brzy povíme více.
 
Děj Ruby, Sapphire a Emerald se odehrává v tropickém, vodnatém regionu s názvem Hoenn. Kromě starých známých zde najdeme i 134 zcela nových pokémonů. Tím se dostáváme k celkovému počtu 386 známých druhů. Tentokrát zde nejsou žádné předvývoje či nové evoluce starých pokémonů.
silueta Moltrese
 
I v regionu Hoenn se stáváte mladým trenérem, který poráží trenéry stadionů a nakonec i pokémonní ligu. Jako záporáci jsou zde v pokemon Sapphire Team Aqua a v pokémon Ruby Team Magma. Ve verzi Emerald bojujete s oběma. Zatímco cílem Teamu Rocket byla nadvláda nad světem, Team Aqua chce zvětšit plochu oceánů, jelikož ty jsou kolébkou života. Naproti tomu Team Magma, chce zvýšit plochu suché země, aby bylo více prostoru pro lidi i suchozemské pokémony.
 silueta Articuna
Svých cílů chtějí dosáhnout za pomoci legendárních pokémonů Groudona, který má schopnost zvýšit sluneční žár, a Kyogreho, který naopak dokáže přivolat věčný déšť. Toto je první případ, kdy má legendární pokémon dané verze přímý vliv na příběh hry. V předchozích verzích vždy byli skrytí a byli odměnou pro toho, kdo opravdu daný region prozkoumával.
 
Tito dva titáni mne přivádí k nové mechanice, který se v těchto hrách objevila, a to jsou Ability, tedy tzv. Schopnosti. Ty mohou mít různou podobu, například Kyogre vyvolává déšť, který během bitvy oslabuje ohnivé útoky a posiluje vodní. Groudonova schopnost má opačný efekt.
 
V této generaci se také objevily předělávky, tzv. Remaky, starších her. Tentokrát jde o hry Fire red a Leaf Green, které jsou předělávkou her Red, Green a Blue na Game Boy Advance. Najdeme zde starý známý příběh, ovšem doplněný o dobrodružství v lokaci Sevii islands, která v původní hře nebyla.
 
Ve třetí generaci není střídání dne a noci jako ve druhé. Poprvé se zde objevují lokace, kde lze najít speciální pokémony, nedostupné během normální hry. Abyste získali možnost tato místa navštívit, jsou nutné speciální předměty, které vám do hry dají na speciálních akcích pořádaných Nintendem. Samozřejmě v České republice žádná takováto akce neproběhla, takže mimo výletu do zahraničí u nás nikdo neměl možnost tyto pokémony získat.
 silueta Zapdose
Hry třetí generace jsou považovány za jedny z nejtěžších pokémon her. Pokud tedy máte rádi výzvu, neváhejte a zkuste je. Třeba budete příjemně překvapeni.

Jak vyrobit ty nejlepší dárky z kuchyně!

Existuje nespočetné množství druhů doma vyrobených dárků, ať už to jsou různé obrázky, hrnečky, korálkové náramky nebo něco ze dřeva. Ty, které uvádíme my, potěší především gurmány. Snažte se na ně používat co nejkvalitnější suroviny, nejlépe v bio kvalitě, jen tak bude výsledek opravdu skvostný!
čokoládové lanýže

Domácí sirupy

Domácí šťávy můžeme připravit v podstatě z jakéhokoliv ovoce nebo bylinek, případně jejich kombinací. Existují dvě základní metody přípravy, jedna je zastudena, druhá vařením. U obou se začíná obvykle stejně, a to 24hodinovým louhováním ovoce nebo bylinek ve vodě. Při metodě zastudena se výluh přecedí a přidá se do něj cukr a kyselina citronová. U druhého způsobu přeceděný výluh krátkou dobu vaříme společně s cukrem a kyselinou citronovou. Sirup pak nalijte do hezké lahvičky, převažte stužkou, můžete ozdobit i čerstvými květinami.
sirupy v láhvi

Směsi na pečení ve skle

Ideální dárek pro toho, kdo rád peče, ale nemá tolik volného času. Kupte pěnou zavařovačku, navrstvěte do ní suroviny podle receptu – vybírejte takové recepty, kde je hodně kontrastních barevných surovin, zavřete, dozdobte pěknou etiketou a třeba mašličkou. A na závěr vytiskněte nebo ručně ozdobným, třeba zlatým, perem napište na estetickou kartičku postup, jak daný dezert upéct.
Přikládáme jeden tip na lentilkové muffiny:
Do pěkné půllitrové sklenice postupně navrstvěte 100 g hnědého cukru, další vrstvu bude tvořit 130 g hladké mouky smíchané s jedním balíčkem prášku do pečiva a špetkou soli, poté přidejte 80 gramů mletých mandlí se slupkou (aby byly pěkně hnědé), lžičkou upěchujte, následuje 40 gramů loupaných mandlí sekaných na malé kostičky, které uhlaďte, a zbytek sklenice zaplňte lentilkami tak, aby byl obsah řádně stlačený a zůstal na svém místě.
Postup na přípravu hotové směsi:
Smíchejte jedno vejce, 2 lžíce rostlinného oleje a 200 ml podmáslí a poté vsypte obsah sklenice, vymíchejte kompaktní těsto, naplňte do košíčků na muffiny a pečte asi 20 minut na 160 stupňů.
směs na pečení

Čokoládové lanýže

Vyrobit doma tento druh čokoládových pralinek není vůbec obtížné. Bude vám k tomu stačit kvalitní nalámaná čokoláda, poloviční množství ohřáté smetany, které na ni nalijete, vymícháte do rozpuštění a necháte ztuhnout v lednici, a kakao, kterým kuličky, následně vytvořené ze ztuhlé hmoty, obalíte. Vylepšit je můžete různorodým alkoholem nebo kořením. Na obalení lze kromě kakaa použít strouhanou čokoládu, namleté nebo podrcené oříšky, lyofilizované ovoce rozmixované na prášek, ale i obyčejný moučkový cukr. Lanýže pak můžete zabalit do krásné krabičky vyložené hedvábným papírem nebo do celofánového pytlíčku s krásnou stuhou. Luxusně budou ovšem vypadat ve skleněné dóze s víčkem – můžete využít třeba starou nepoužívanou cukřenku.
Nejrůznější recepty najdete všude na internetu i v tištěných kuchařkách, ale nebojte se ani experimentovat. Tak ať se vám dárky povedou!