Enormní zátěž pro člověka


Každý z nás je vystavován den co den negativnímu a naprosto Å¡kodlivému záření. Toto nepÅ™irozené záření je spojeno s tím, co nám život povÄ›tÅ¡inou usnadňuje a dÄ›lá příjemnÄ›jším a zajímavÄ›jším. Vzniká totiž kolem veÅ¡kerého elektrického zařízení. Technika, jež nám na jedné stranÄ› slouží, nás na druhé stranÄ› ohrožuje Elektrosmog je skrytým nepřítelem. Je to zátěž pro lidi i pro přírodu. Kdo chce mít pocit bezpeÄí, kdo chce žít ve zdravém a harmonizovaném prostÅ™edí, tak by se mÄ›l dostateÄnÄ› chránit. Spolehlivá ochrana to jsou produkty BioProtect.

Jak se bránit elektrosmogu

Záření, které vzniká kolem nejrůznÄ›jších elektrozařízení, bývá oznaÄováno jako elektrosmog. Je to nÄ›co, co nevidíme, ale na svém tÄ›le můžeme pociÅ¥ovat. Nepříjemné projevy a potíže dokáže vyvolat právÄ› toto Å¡kodlivé záření, které si domů pÅ™inášíme se svými televizory, mikrovlnkami, rádii, mobily a dalšími technickými vymoženostmi. I venku na nás negativnÄ› působí. Je spojeno s elektrickým vedením i s vysílaÄi mobilních operátorů. Bránit se úÄinnÄ› takovému neviditelnému nepříteli je možné a snadné.