Sociologie

Ano, jedná se o sociologii, která se označuje jako věda o moderních společnostech, zabývá se jejich vznikem, zkoumá, jaká je jejich vnitřní struktura a proměny. Součástí je i výzkum sociálních subsystémů v dané společnosti, a to politických, ekonomických i kulturních. 

student a kniha

Počátky sociologie

 

Sociologie, tedy věda o společnosti, má svoje počátky v období vzniku moderní společnosti, označované jako kapitalistická, která vzniká v 19. století. Její vznik je spojen se jmény jako je například Claude Henry Saint-Simon (1760-1825), který za hybné síly ve společnosti považoval morálku a vědecké bádání. August Comte (1789-1857) zase zavedl název sociologie, vymezil její předměty, společenské jevy a za cíl stanovil zákony vývoje společnosti.

 hodně lidí

Význam sociologie

Otázkou je, zda nachází sociologie neustále uplatnění v současném světě. Dá se říct, že ano. Sociologové jsou využívání na konkrétní sociální, tedy společenské problémy. Je zde potřeba praktických řešení a k tomu pomáhá právě sociologický výzkum, ať už se jedná o oblast sociální patologie (drogy, nezaměstnanost), soužití ras a konflikty v této oblasti. K tomuto výzkumu je například využívaná forma dotazníkového šetření, se kterým jsme se již asi všichni setkali. Ale sociologie řeší také ožehavé otázky dneška, problematiku migrantů a jejich adaptace ve společnosti. Sociologové se nepodílejí jen na řešení sociálních problémů, ale zjišťují i pomocí průzkumu trhu představy a požadavky nás, tedy spotřebitelů, a také se zabývají vlivem reklamy na naše rozhodování.
skupina lidí
Taktéž poskytují služby politickým stranám a to například na základě průzkumu veřejného mínění. Pokud shrneme tento vědní a společensky zajímavý obor, tak předmětem je zde prostředí člověka, kde žije, jeho činnosti a společenství. Sociologie je velmi široký obor, který se neustále rozvíjí, snaží se odpovídat na otázky v dané společnosti, jako je problematika věkových skupin, politických institucí, populačních problémů. Zasahuje do mnoha dalších vědních oborů, jako je politologie, etnologie, psychologie, ale také ekonomika.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup