Od jara do podzimu


Majáles Ostrava 2024 je oÄekávanou kulturní akcí, která pÅ™iláká vÅ¡echny mladé lidi, kteří mají rádi jak folk, tak rap Äi hip hop. Tento hudební festival bude v letoÅ¡ním roce hostit zahraniÄní hosty Kenny Rougha, Pam Rabbita, Paulie Granda. Těšit se mohou i návÅ¡tÄ›vníci, kterým je blízký hudební styl Pavla Calty. Jazz open 2024 je hudebním svátkem vÅ¡ech pÅ™iznivců jazzové muziky. Den pÅ™edtím je naplánován jeÅ¡tÄ› Jam session v klubu Dock. Na kterém se, stejnÄ› jako na hradním nádvoří, sejdou jak domácí legendy. Tak svÄ›tová Å¡piÄka. U jazz juniors dokonce souÄasný unikát. Doprovodné budou jeÅ¡tÄ› i tÅ™i další klubové koncerty.

Koncert 

O týden pozdÄ›ji bude hostit Slezskoostravský hrad folkové skupiny na kulturní akci Country Fontána Ostrava 2024. Je to svátek pro vÅ¡echny vyznavaÄe trampských písniÄek. Atmosféra, která se nese celým veÄerem, bývá příjemná. VÄ›tÅ¡ina návÅ¡tÄ›vníků se ke country písniÄkám pÅ™idává. A na závÄ›r už zpívají i ti, kteří tvrdí, že to neumí. Koncem prázdnin je naplánován koncert Rest&band + Prago Union&Band. Kteří podle organizatorů pÅ™ijíždÄ›jí do Ostravy pÅ™edvést vysokou Å¡kolu rapu v akci Barrák music hrad. Na poslední srpnový den je naplánován koncert Metal!!!: Marduk+Krisiun+další. ZaÄátek je až ve dvacet hodin. A milovníci metalu se mohou těšit i na americké Malevolent creation Äi tuzemské Disfigured corpse.

Divadelní představení

Pro každoroÄní vysoký zájem diváků bývá velký problém sehnat vstupenky na Shakespearovské slavnosti. Které budou i v letoÅ¡ním roce odehrány v amfiteátru na nádvoří Slezskoostravského hradu. DoporuÄeno je zakoupení Dárkového ePoukazu, který zajistí, že vám z bohatého programu nic neuteÄe. Nesmrtelná díla tohoto autora dodnes mají co říct i souÄasné generaci mladých lidí. Kteří Äasto v publiku sedí. AÅ¥ už je to  nezapomenutelné Zkrocení zlé ženy, Macbeth, Sen noci svatojánské Äi BouÅ™e. Vzhledem k tomu, že divadlo se hraje pod letní oblohou, je doporuÄeno si sebou vzít i deÅ¡tník nebo pláštÄ›nku. Pro případ, že by se rozprÅ¡elo. V nÄ›kterých minulých roÄnících probÄ›hla vÅ¡echna pÅ™edstavení bez pÅ™eruÅ¡ení. Ale může se stát, že bouÅ™ka divadelní kus ukonÄí pÅ™edÄasnÄ›.